29 تیر 1400

  1- آگهی مناقصه عملیات حمل و انتقال پسماندهای سطح شهر به مرکز دفن زباله آق قلا  ...    اینجا کلیک کنید

 

2-  آگهی مناقصه اجرای فاز سوم ساختمان ابن شهر آشوب ساری  ...    اینجا کلیک کنید

 

3- آگهی مناقصه تامین رنگ برای رنگ آمیزی بلوارها, حاشیه ها, میادین و لچکی ها در سطح شهر ...   اینجا کلیک کنید

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید