نگاهی به فعالیت های آزمایشگاه مکانیک خاک شهرداری ساری+ویدئو

 

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شهرداری ساری با نگاهی نو که جواد طالبی شهردار ساری داشته و پیشبرد پروژه های عمرانی و خدمات رسانی را در مسیری جدید با اتکا به توان و ظرفیت درون سازمانی در نظر گرفته است.با ارتقاء توان علمی و عملیاتی خود توانسته است بازوی توانمندی برای دوایر عمرانی شهرداری و کارگاههای بخش خصوصی باشد.

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری

چاپ محتويات